Tradycje i kwalifikacje

tradycje_kwalifikacje

Firma Budowlano Inżynieryjna PROFBUD prowadzi działalność gospodarczą od 1993 roku…

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Tarnowa nr 9341/92.

Firma posiada własne zaplecze przy ul. Przemysłowej 16  Tarnowie oraz specjalistyczny sprzęt.

Atutem firmy jest doświadczona i kwalifikowana kadra.

Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001-2008.